Anglicky Slovensky
 

Vyhlásenie o prístupnosti webového sídla

Webové sídlo www.eAukcie.sk spĺňa všetky základné štandardy prístupnosti pre informačné systémy verejnej správy určené Výnosom Ministerstva financií Slovenskej republiky o štandardoch ISVS č. 312/2010-132 Z. z.

Webové sídlo je vytvorené s ohľadom na maximálnu prístupnosť obsahu a funkčnosť. Webové sídlo je prístupné aj po vypnutí zobrazovania obrázkov, kaskádných štýlov (CSS), s miernym obmedzením aj pri Java a JavaScript sekvencií. Je definované v relatívnych jednotkách a jeho obsah je možné jednoducho zväčšovať a zmenšovať využitím štandardných nástrojov webových prehliadačov.

Webové sídlo je pravidelne validované službou W3C pre HTML Transitional 4.01 a pre CSS.

V prípade potreby neváhajte kontaktovať správcu webové sídla na adrese: podpora@eAukcie.sk

Správcom portálu je eBIZ Corp s.r.o. a prevádzkovateľom je eBIZ Corp s.r.o.
20.07.2024 10:59:21